Simona Scollo

Simona Scollo

Senior Researcher, INGV